Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş hukukunda esneklik ve 4857 sayılı iş kanunu’na çeşitli yansımaları

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
258
DOI :
Özet Türkçe :

Globalleşme , işverenlerin rekabet piyasasında geri kalmalarını engellemek için çeşitli sistemlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Bunlardan bir tanesi de iş ilişkilerinde esnekliğin sağlanmasıdır. Bugüne kadar klasik is hukuku kurallarına göre, işçinin korunması amaçlı katı kurallar uygulanırken, bundan sonra devletin sadece temel kuralları koyup, tarafların özgür iradeleri ile belirleyecekleri alanların genişletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bununla beraber, işletmenin korunması gereği, işçinin korunması kavramıyla bir arada ele alınmalıdır. Bu incelemede esneklik uygulamalarının gerekçeleri, Türk hukukuna çesitli yansımaları ve olumlu-olumsuz yanları açıklanmaya uğraşılmış, 4857 sayılı iş yasasındaki durum ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Globalization is required to perform various systems in order to prevent to fall behind in competition market of employers. One of these is to provide flexibility in the business relationships. Until today,according to classic business rules, there have been strict rules to protect employee, however from now on, it is stated that it is required to expand fields which are determined by the parties with their free will after the state establishes only the basic rules. Besides this, the "business protecting" concept has to be handled with the "employee protecting" concept together. In this research, the various reflections of the
grounds of the flexibility performance to Turkish Law and positive and negative aspects are tried to beexplained and the situation in Labor Law numbered 4857 is introduced.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :