Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: tekirdağ örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) süreçlerinde bilgisayar ve İnternet kullanımını analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. İşletmelerde, işe alım süreci, başarı degerlendirmesi, işletme içi nakiller, ücretlendirme, iş güvenligi, (personel) özlük işleri, mesleki egitim, performans ölçümleri, ödüllendirme ve ceza gibi işgören ile ilgili fonksiyonların zamanında ve eksiksiz yapılması için günümüzde manüel yöntemler yetersiz kalmakta; emek, zaman ve maddi kayıplara sebep olmaktadır. Dolayısıyla bilgisayar ve İnternet kullanımını İKY sürecindeki etkinliğinin ölçülmesine yönelik bir çalışma önem arz etmektedir. Araştırmaya dayalı bu çalışma, Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren çeşitli işletmeleri kapsamakta ve değerlendirmeler, işletme yetkililerince anket sorularına verilen cevaplarla sınırlıdır. Beş ayrı sektörden toplam 32 işletme üzerinde yapılan incelemeler sonunda, işletmelerin İKY sürecinde bilgi işlem teknolojilerini daha çok personel temini, özlük işleri, performans yönetimi, terfilendirme ve personel arasında koordinasyon gibi işlemlerde yüksek derecede kullanıldığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims at analysing and evaluating the use of computer and the Internet in the process of Human Resource Management (HRM). The execution of human resource functions (such as recruitment process, performance appraisals, employee transfers and appointments, salary and wage management, personnel affairs, training and development, and reward and punishment) through the manuel procedures may remain incapable and cost monetary losses (i.e. labor, time and money). İt is suggested that the study has importance since it evaluates the efficiency of computer and the Internet utilisation in HRM. The research comprises various business enterprises operating in Tekirdağ. The data is based on the answers gathered from the authorised officers via survey. According to the data analysis gathered from 32 enterprises operating in five different sectors, the business enterprises mostly utilise the information technology within the process of HRM particularly for personnel recruitment, personnel affairs, perfonmance management, employee promotion and coordination between personnel.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :