Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hidrojen ekonomisine doğru

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
239
DOI :
Özet Türkçe :

Fosil temelli yakıtların kullanılması küresel ısınma, asit yağmurları ve hava kalitesinin azalması gibi çevresel problemlere yol açmaktadır. Diğer yandan, fosil yakıtlara asırı bağlılık ülkelerin enerji arz güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır. Son yıllarda hidrojen, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir yakıt alternatifi olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, çalışmada hidrojen enerjisi ve ekonomisi konuları genel olarak tanıtılmakta ve Avrupa Birliği, Litvanya ve Japonya’nın hidrojen ekonomisine geçis için yaptığı çalışmalar incelenmektedir

Özet İngilizce :

Utilization of fosil based fuels lead to environmental problems, such as global warming, acid rains and air pollution. Furthermore, excessive dependency on fossil fuels has threaten energy supply security of countries, especially which don’t have any fossil resources. Recently, hydrogen has emerge not only environmentaly but also economicaly as an alternative fuel. This paper aims to generaly introduce hydrogen energy and economy, and to examine policies implemented by Europen Union, Lithuania and Japan related to hydrogen.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :