Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gemilerden kaynaklanan hava kirliliği hakkında yasal düzenlemeler ve değerlendirilmeler

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Gemilerden kaynaklanan hava kirliliği hakkında Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) öncülüğünde düzenlenen MARPOL 73/78 Ek VI, 19 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, halen MARPOL 73/78 Ek VI’ya taraf olma çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmamızın konusu, MARPOL 73/78 Ek VI ile getirilen temel düzenlemeler ve Türk Huku-kunda gemilerden kaynaklanan hava kirliliği hakkında yasal düzenlemelerin ve hukuki sorumluğun değerlendirilmesidir.

Özet İngilizce :

MARPOL ANNEX VI has entered into force on 19 May 2005. Turkey has not ratified the Ap-pendix VI, yet. The intention with this paper is to highlight some of the important aspects of MARPOL 73/78 Appendix VI and Turkish law legislation regarding prevention of air pollu-tion from ships .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :