Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Entropy of moleculer liquids(moleküler sıvıların entropisi)

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

The entropy and structure of simple liquids may be adequately modelled by a system of hard spheres. It appears that, at least near the melting point, the entropy is measured by the way the hard spheres pack at a given density. More complicated liquids are not necessarily best modelled by hard spheres and it may be of some interest to find out how the shape of the molecules affects the value of the entropy. t is the purpose of this work to investigate how the entropy of a system of convex bodies is affected by their shape.The results will be used to predict the entropies of a few diatomic (N2, O2 , Br2 , F2) liquids near their melting points.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Basit sıvıların entropi ve yapısı katı kürelerden oluşmuş bir sistem ile yeterli ölçüde modellenebilir.En azından erime noktası civarında, verilen bir yogunlukta istiflenen katı küreler ile entropi ölçülmüstür.Daha karmaşık sıvılar için katı küre modeli en iyi model olmasa da moleküllerin seklinin entropi değeri üzerinde nasıl etkili olduğu incelenebilir. Bu çalısmanın amacı konveks parçacıklardan oluşan bir sistem için entropinin, parçacıkların sekillerinden nasıl etkilendigini incelemektir.Bulunan sonuçlar erime noktası civarında birkaç diatomic (N2 ,O2 ,Br2 ,F2 ) sıvı için entropinin tahmin edilmesinde kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :