Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Consumer responses to green advertising in turkey

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

An awareness of environmental degradation has taken a long time to arise all over the world and also in Turkey. The rapid growth of the population and thedevelopment of the world economy created consumption culture in many developed and developing countries. So, companies have expanded their capacities to increase production and to market new products ever so often. As the result of these facts, the natural resources are becoming inadequate and the environmental pollution is gradually growing. These issues are creating pressures on companies and consumers to go green. Consequently, green advertising is seen as one of the tools for sustainable development and satisfaction of companies. The purpose of this study is to examine how consumers in Turkey perceive and respond to green advertising. Randomly selected consumers are questioned according to their attitudes toward environmental issues, environmental commitment, and attitudes toward green advertising. The results are evaluated by using correlation and regression analysis.

Özet İngilizce :

Çevresel bozulmanın etkilerinin fark edilmesi dünyada ve Türkiye’de çok uzun zaman almıştır. Hızla artan nüfus ve dünya ekonomisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tüketim kültürünü ortaya çıkarmıştır. İşletmeler üretimlerini arttırmak ve pazara daha sık yeni ürün sunmak adına kapasitelerini genişletmişlerdir. Bütün bu yaşananların sonunda, doğal kaynaklar yetersiz kalmakta ve çevre kirliliği giderek artmaktadır. Bu gerçekler işletmelere ve tüketicilere çevreci olmaları yönünde baskı yapmaktadır. Sonuç olarak, yeşil (çevreci) pazarlama işletmelerin sürdürülebilir gelişmeyi ve iş tatminini sağlaması için gerekli araçlardan bir tanesidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki tüketicileri yeşil (çevreci) reklâmlara karşı algı ve tepkisini ölçmektir. Tesadüfî örnekleme yöntemine göre seçilen tüketicilere çevresel konulara karşı olan tutumlarını, çevreye olan katkılarını ve yeşil reklâmlara karşı olan tutumlarını ölçecek sorular sorulmuştur. Sonuçlar korelasyon ve regresyon analizlerine göre değerlendirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :