Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Constructing environmentalist sensitivity: çevreci duyarlılığın inşası: türkiye’de ekolojik habercilik

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

It is only after 20th Century that we can mention any forms of social consciousness about environmental issues. Industrialization and urbanization process altogether has caused a great deal of pollution in the environment. Since all human beings has to share the same air, water, soil and other natural sources, the pollution caused by industrialized countries threatens our future. Especially in the last ten years we are able to see the rising sensibility about environment. In democratic countries, as an information source for the society, media is expected to cover important issues about environment and contribute creating sensibility on environment. In this respect, as an industrializing country in Turkey, after 2000 we can see a great deal of issues about environmental problems in the media. There are even thematic programs and articles covering this subject. The aim of this paper is to investigate the tendencies of national press in Turkey about ecological news. For this purpose we are seeking to analyze three national daily newspapers’ coverage about environment between the years 2008 and 2009. We assume that, after 1980 ‘tabloidization’ process changed the tone of news texts. By analyzing news texts we will examine the discourse of Turkish press on ecological matters.

Özet İngilizce :

Ekoloji konusunda toplumsal bir bilincin oluşmaya başlamasından ancak 20. yüzyıldan itibaren söz edilebilir. Sanayileşme ve kentleşme süreçleri beraberinde yoğun çevre kirliliği sorununu da getirmiştir. Ekoloji ve çevre konuları çok farklı disiplinlerin gündeminde ilk sıralara tırmanmış, özellikle son on yılda çevre konusunun, farklı açılardan ele alınmaya başladığı görülmüştür. Demokratik bir toplumda, medyanın bilgilendirme işlevi doğrultusunda, yaşadığımız çevre konusunda önemli noktaları ele alması ve bu konuda toplumsal bir duyarlılık yaratması beklenmektedir. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye’de 2000’lerden itibaren haber yayınlarında sıklıkla çevre sorunlarından bahsedildiği ve çeşitli yayın kuruluşlarında sadece bu konuya eğilen yazı ve programların yayınlanmaya başladığı gözümüze çarpmaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan son yıllarda Türkiye’de ekolojik haberciliğin gelişim çizgisini ele almaktır. Bu amaçla 2008 ve 2009 yılları arasında ulusal düzeyde yayınlanan günlük gazetelerde çevre konusunda öne çıkan haberler, bunların yer alış biçimleri 1980 sonrası “tabloidleşme” perspektifi doğrultusunda incelenecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :