Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çokuluslu işletmelerde insan kaynakları yönetimi

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede öncelikle çokuluslu isletmelerin farklı kaynaklardan sağlanmış tanımlarına yer verilmiştir. Çokuluslu işletmelerin tarihi; Ticari, Araştırıcı, Ayrıcalıklı ve Ulusal olmak üzere dört dönem olarak sunulmuştur. Çokuluslu işletmelerin tanım ve tarisel geçmişinin ardından çokuluslu işletmelerde insan Kaynakları Yönetimi; Planlama, Organizasyon, Kontrol, Personel Seçme ve Yerleştirme, Eğitim ve Yönlendirme, işgören motivasyonunun sağlanması,Yönetsel değerler ve Öderlik tarzı gibi çeşitlik konular açısından ele alınmıştır. Çokuluslu işletmelerde ücret yönetimi; ücretleme sistemi yaklasımları, maaş farklılıkları, yan ödemeler, yaşam standartı tazminatı, eğitim ve diğer ihtiyaçlar tahsisatı, gelir vergileri dağılımı ve kambiyo kurlarındaki dalgalanmalar başlıkları altında incelenmiştir. Makalenin son bölümünde Çokuluslu işletmelerde, görevleri sona eren yöneticilerin ülkelerine geri döndüklerinde; uyumlarının sağlanması konusuna yer verilmistir.

Özet İngilizce :

The different definations of multinational company were placed in the first section of the article. Historical background of multinational companies was presented in four periods of time such as Trading Period, Investigative Period, Privileged Period and National Period. After the definitions and historical The Human Resources management in Multinational companies was handled with some subjects, point of view,such as Planning, Organization, Controlling, Personnel Recuitment and Selection, Training and Development Motivation, Managerial Values and Leadership Style. In the next section, salary and wage management was presented. The subtitles were the approaches of the salary and wage management, the salary differences fringe benefits,life standart compensation training and other needs allowances , income taxes and gelir verdileri ve foreign exchange rates. The last subject is related with the adoptation process of the managers who came back to their country after they complted their duty.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :