Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Canlandırma sinemasında tür sorunu

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü1
Görüntülenme :
240
DOI :
Özet Türkçe :

Sinemada tür kavramı genellikle standartlaşma, ticarileşme ve tektipleşme ile bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Elbette ki bunun aksini işaret eden, yapım özellikleri açısından “tür” sinemasına dâhil edebileceğimiz, oysa anlamsal düzlemde “auteur” özellikleri taşıyan örnekler de mevcuttur. Canlandırma sineması ise büyük oranda çocuk izleyicilere yönelik bir tür olarak kabul görmektedir. Son yıllarda yetişkin izleyicilere yönelik yapımlarda artış olsa da daha çok eğlendirici bir tür olarak algılanmakta ve türsel sınıflandırmalar içerisinde ayrıca ele alınmaktadır. Oysaki özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüzde canlı aksiyon (live-action) denilen filmlerin içerisine de animasyon unsurlar girmektedir. Dolayısıyla salt bir tür olarak animasyonu diğerlerinden ayırmak ve onu bu sınırlarla değerlendirmek neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Zaten sadece bir tür olarak algılandığında animasyon sanatsal ve yaratıcı potansiyelini de büyük oranda kaybetmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak bu çalışmanın amacı animasyon sinemasının geçirdiği aşamaları ve tür sinemasının özelliklerini tanımlayarak, bir sinemasal dil olarak kabul ettiğimiz animasyonun tür olgusu ile olan sorunlu ve karmaşık ilişkisini tartışmaktır. Bu tartışmayı yaparken temel sorunsalımız tür sineması içinde değerlendirilmesinin bir sinemasal dil olarak nitelendirdiğimiz canlandırma tekniği üzerindeki sınırlayıcı etkisidir.

Özet İngilizce :

Genre in film studies often refers to the process of standardization, commercialization and uniformization. There are rare examples which have also auteur characteristics too. Animation is generally considered as a ‘genre’ for younger audiences. Lately we can see animation films for adults but still it is perceived as an entertaining form. Animation is usually classified as a kind of genre. However due to technological developments in the past few years, live-action movies began to use animation techniques. Consequently it is now nearly impossible to differentiate cinematographic genres from each other. Besides considered only as a genre, animation loses most of its artistic and creative potential. This article has the intention of firstly to explore animation history and to point out important moments in animation film history. Secondly, the question of ‘genre’ and definitions of scholars will be discussed. Finally, the position of animation as a cinematographic language within genre studies and its complicated and problematic relation between genre will be analyzed. Our problematic here is to show the restrictions of genre movie over animation technique.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :