Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa komisyonu türkiye 2005 ilerleme raporu

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye-AB ilişkilerinin Türkiye 2005 ilerleme Raporu açısından ele alındığı bu makalede, Türkiye’nin üyeliğinin Birlik üzerinde meydana getireceği sosyal, jeopolitik ve kültürel etkiler anlatılmaktadır. 2005 Türkiye ilerleme Raporu, daha önceki raporlarla büyük ölçüde aynıdır. Rapor, Birlik ile Türkiye arasındaki ilişkileri tanımlamakta, üyelik için siyasi kriterler açısından durumu incelemekte; üyelik için ekonomik kriterler açısından Türkiye’nin durumunu ve gelecegini degerlendirmekte; Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, diger bir deyişle, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Birlik politikaları olarak tanımlanan müktesebatı üstlenme kapasitesini gözden geçirmekte; Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesindeki önceliklerini ne ölçüde yerine getirdiğini kısaca incelemektedir.

Özet İngilizce :

The article, in which the relations between Turkey and the Union are analysed from Turkey 2005 Progress Report perspective, focuses on the social, political and cultural influences of the Turkish membership on the Union. The structure of the Turkey 2005 Progress Report is largely the same as that used in previous years. The report: describes the relations between Turkey and the Union; analyses the situation in respect of the political criteria for membership; assesses Turkey’s situation and prospects in respect of the economic criteria for membership; reviews Turkey’s capacity to assume the obligations of membership, that is, the acquis as expressed in the Treaties, the secondary legislation, and the policies of the Union; briefly examines the extent to which Turkey has addressed the Accession Partnership priorities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :