Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anonim ortaklıkların kuruluş ve anasözleşme değişikliklerinde bakanlığın izin yetkisinin sınırlandırılması karşısında sicil memurunun inceleme yetkisi

Yazar kurumları :
Galatasaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
231
DOI :
Özet Türkçe :

17.06.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4884 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanununda yapılan değisiklikler uyarınca, kuruluş ve anasözlesme değişikliklerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin yetkisi sadece birtakım anonim ortaklıklara özgülenmiştir. Bakanlığın izin yetkisinin bu sekilde sınırlandırılmış olması sicil memurunca TK. m. 34 çerçevesinde yapılan incelemenin önemini daha da artırmıştır. Çalışmamızın amacı yapılan bu değişiklikle birlikte sicil memurunun yapacağı incelemenin sınırlarını ve önemini ortaya koymaktır. Ancak, öncelikle, konunun daha iyi anlasılabilmesi için Bakanlığın kuruluş ve anasözlesme değişikliklerinde (sadece öngörülen AO’larla sınırlandırılmıs olmakla birlikte) izin yetkisinin niteliğini de ele alacağız.

Özet İngilizce :

With the change of 4884 numbered Turkish comerical code wich published in the 25141 numbered and 17.06.2003 dated official journal, authority of ministry of industry and trade is limited inestablishment and alteration in the articles association aprove. Because of Restriction of Ministries Aprovel authority, registerars investigation who investigate framework of Turkish comerical code become more important. Aim of this study is, to show the restriction and importance of registerars investigation with this changes. But firstly to understand the matter clearly we will discuss Ministries Aprovel authority to inestablish and alterate in the articles association (only with prescribed restricted joint stock companies).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :