Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An introduction to the swedish welfare state

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Istanbul Commerce University1
Görüntülenme :
247
DOI :
Özet Türkçe :

With one of the most generous welfare states of the world, Sweden invented the “Middle Way” between socialism and capitalism. Today, Sweden is regarded as the champion of social equality in the world. In this respect, studying the Swedish welfare state or “the Swedish Model” appears to be meaningful in Turkey, too. The first steps toward the construction of the Swedish welfare state were taken in 1890s, but “the Swedish Model” acquired its basic characteristics, which provided Sweden international reputation, after 1960s. In 1990s, the Swedish welfare state was restructured because of the impacts stemming from the economic crisis of the time, economic globalization and the European Union (EU) membership. Researchers generally agree on the fact that 1990s weakened the Swedish welfare state. However, changes that were made in this decade remained limited. Today, Sweden, which left the economic crisis behind, records both economic growth and budget surplus, and the way Sweden uses this budget surplus proves that Sweden did not alienate from the principles of “the Swedish Model”.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Dünyanın en cömert refah devletlerinden birine sahip olan isveç, sosyalizm ve kapitalizm arasındaki “Orta Yol”u icat eden ülkedir. Bugün isveç takip ettigi sosyal politikalarla dünyada sosyal eşitliğin şampiyonu olarak anılmaktadır. Bu bakımdan, isveç refah devletini ya da “isveç Modeli”ni Türkiye’de de çalısmak anlamlı görünmektedir. isveç’te refah devletinin kurulusuna giden yolda ilk adımlar 1890’larda atılmıstır, ancak “isveç Modeli” kendisine uluslararası ün kazandıran özelliklerini ancak 1960’lardan sonra edinmiştir. İsveç refah devleti, 1990’larda geçirdiği ekonomik kriz, ekonomik globalleşme ve 1995 yılında başlayan Avrupa Birliği (AB) üyeliginden kaynaklanan etkiler nedeniyle yeniden yapılanmak zorunda kalmıştır. Araştırmacılar genellikle 1990’ların isveç refah devletini zayıflattığı görüşünde birleşmektedirler. Ancak yapılan değişiklikler kısıtlı kalmıştır. Bugün, ekonomik krizi geride bırakmış olan isveç, ekonomik büyüme ve bütçe fazlası kaydetmektedir. Sözkonusu bütçe fazlasını kullanım biçimiyle isveç, “isveç Modeli”nin ilkelerinden yabancılaşmadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :