Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

27.11.2007 tarih ve 5718 sayılı möhuk uyarınca yabancılık unsuru taşıyan evlilik mallarına ilişkin ihtilaflarda uygulanacak hukuk

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Ünversitesi1
Görüntülenme :
230
DOI :
Özet Türkçe :

04.12.2007 tarihinde, 1982 tarihli 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) yerine, 27.11.2007 tarih ve 5718 sayılı yeni MÖHUK yürürlüğe girmiştir. Yeni MÖHUK’nun yürürlüğe girmesi ile evlilik mallarına uygulanacak hukuka ilişkin kanunlar ihtilafı kuralı değişmiştir. Bu nedenle, yeni yasal düzenleme ile yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girişinin incelenmesi kanaatimce çok büyük önem arzetmektedir. Özellikle 5718 sayılı MÖHUK’nun getirdiği yeni düzenlemelerin açıklığa kavuşturulması, ilerde uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önceden önüne geçilmesini sağlayacaktır. 5718 sayılı MÖHUK’nun evlilik malları hakkında uygulanacak hukukun tespitine ilişkin inceleme ve açıklamalar, 2675 sayılı MÖHUK, Anglo-sakson (Common Law) ve Kıta Avrupası Hukuku’nda ilgili düzenlemeler ile karşılaştırılarak yapılacaktır.

Özet İngilizce :

New Turkish Private International Law Act no.5718 entered into force instead of Turkish Private International Law Act (Turkish PILA) no.2675 dated 1982 on 04.12.2007. By entrence into force of new Turkish PILA, rule of conflict of laws related with applicable law to marital property has changed. For this reason, according to my opinion, to study to entrence into force of new PILA and new legal regulation has big importancy. Especially, to study new legal regulation will prevent future possible problems in pratic. This study will be compared with the old Turkish PILA and common law and continental european legal system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :