Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalova’daki aile işletmelerinde karşılaşılan muhasebe-finansman ve yönetim organizasyon sorunları

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İİBF, İngilizce İşletme Bölümü, Yalova1, Beykent Üniversitesi, İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü, İstanbul2, Yalova Defterdarlığı, Defterdarlık Uzmanı,
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, günümüzde ülke ekonomilerinin lokomotifi konumunda olan aile işletmelerinin özelliklerini, üstün ile zayıf yönlerini, karşılaştıkları muhasebe-finansman ve yönetim organizasyon sorunlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, aile işletmesi kavramı hakkında genel bilgilendirme yapıldıktan sonra Yalova ilinde faaliyet gösteren aile işletmeleri üzerinde bilimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB’e kayıtlı aile işletmelerinin sahipleri, yöneticileri ve sorumlu müdürlerine anket formları dağıtılmıştır. 79 sorudan oluşan anket formları 100 firmaya dağıtılmış, 83 işletme geri dönmüş, 80 firmanın anket formları değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca, hazırlanan ankete verilen cevaplar analiz edilmiş, ankete katılan kişilerin ve işletmelerin demografik özellikleri ile ankete katılan işletmelerin mevcut durumu tablolarla gösterilmiştir. Çalışma önemli sonuçlara ulaşmış, bunları değerlendirilmiş ve birtakım öneriler getirmiştir.

Özet İngilizce :

This research aims to investigate the characteristics, strong and weak points as well as accounting-finance and management and organization problems of family businesses, which are locomotives of national economies. In this context, information about the family businesses concept is provided and a scientific study is run on the family firms operating in Yalova city. This research took advantage of the questionnaire methdology and survey forms were distributed to firm owners, managers and responsible directors of family companies that are registered to Yalova Chamber of Commerce and KOSGEB. Survey forms composed of 79 questions were initially distributed to 100 firms, 83 firms completed the survey forms but the results of 80 organizations were taken into consideration. Also, responses to survey forms were analyzed and characteristics of respondents, demographic features of firms and the current situation of organizations were shown by tables. The study revealed important results, evaluated the research outcomes and provided recommendations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :