Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulaştırma altyapısı ve bölgesel gelir farklılıkları: türkiye için ampirik bir analiz

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul1, Ekonomist Dergisi, Araştırma Bölümü2
Görüntülenme :
236
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ulaştırma altyapısının Türkiye’deki bölgesel gelir farklılıkları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, 26 bölgenin 2006-2008 dönemi verileri kullanılarak yatay-kesit regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucu ulaştırma altyapısının bölgesel gelir düzeyi üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir. Regresyon analizlerinin sonuçlarına göre, ulaştırma altyapısındaki %1’lik gelişme, bölgesel kişi başına gelir düzeyini %0.29-0.34 arasında arttırmaktadır. Bu da ulaştırma altyapısının Türkiye’deki bölgesel gelir farklılıkları üzerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the impact of transport infrastructure on regional income disparities in Turkey is investigated. Cross-sectional regression analyses were conducted, using data for 26 regions over the period 2006-2008. The result of the study indicates that transport infrastructure has a positive impact on regional income. According to the results of regression analyses, a 1 percent increase in transport infrastructure leads to 0.29-0.34 percent increase in regional income per capita. So this shows the transport infrastructure plays an important role on regional income disparities in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :