Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi: silifke’de görev yapan sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
211
DOI :
Özet Türkçe :

Tükenmişlik; özellikle mesleğinin gereği insanlar ile etkileşimi yüksek olan doktor, hemşire, öğretmen, avukat, satış temsilcileri ve bankacılar gibi meslek gruplarında görülmektedir. Çalışan kişilerde oluşan ve strese cevap olarak verilen, süreklilik arz eden bir kronik hassasiyet durumu olarak ifade edilmektedir. Özellikle çalışanlar üzerinde önemli sıkıntılara neden olan Tükenmişlik Sendromuna yakalanan çalışanların fiziksel, psikolojik rahatsızlıklara yakalandıkları ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra, çalışanların işe gelmemeleri, çalışma saatlerinde iş yerlerinde olmamaları, iş gücü devir hızı oranlarının artması, yaptıkları işe kendilerini verememeleri ve ardından gelen performans düşüklüğü örgütler için yüksek maliyetlere sebep olacaktır. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve demografik değişkenler ile bazı değişkenler açısından tükenmişlik düzeylerinin durumunu ortaya koymaktır. Çalışmaya 130 sağlık çalışanı katılmış olup elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Tükenmişlik alt boyutları ile demografik faktörler açısından yapılan karşılaştırmalarda cinsiyet, yaş, eğitim, meslek ve gelir gibi demografik değişkenlerin yanı sıra iş yükü, hizmet süresi gibi mesleğe yönelik değişkenlerin etkilerinin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

Burnout is especially seen in occupations such as doctors, nurses, teachers, lawyers, sales representatives, bank employees which require a high level of interaction with people. Burnout is described as the continuous chronic sensitiveness that employees suffer from and occurs as a reaction to stress. It is stated that burnout syndrome causes important problems especially for working people and people who get burnout syndrome suffer from physical and psychological disorders. Burnout syndrome may result in absenteeism, not being at work during the office hours, increase of employee turnover rates, not concentrating on his/her task which all result in low performance and cause high cost for organizations. The purpose of this study is to determine the burnout level of healthcare workers and to reveal the burnout level in terms of demographic variables and work-load and other variables. The sample involves 130 healthcare workers who participated in the study The data obtained was analyzed statistically and results showed that levels of burn out of health workers significantly varied in terms of gender, age, education, occupation and income as well as work-load and tenure.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :