Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of job rotation practices on motivation: a research on managers in the automotive organizations

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludag Unıversity1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Job rotation is a job design approach widely used by many companies at various hierarchical levels. By adopting the human structure of the company with technical processes, job rotation is the consequence of effort and determination. In Turkey it can be said that it is companies with a majority of foreign capital who have successfully applied this technique with the aim of improving workers performance. To reach this goal the first condition is to ensure that job rotation practices generate the expected effect on an employee’s motivation. From this angle, decreasing monotony, preparing the employee for management, defining the most productive job/position and increasing the level of knowledge and skills are the functions by which the said motivational effect will be achieved. Consequently this study aimed to test the established hypothesis expressed as ‘job rotation practices have a positive effect on motivation’. In this context, the research results verified that job rotation applications effect motivation.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İş rotasyonu, birçok firmanın çeşitli hiyerarşik seviyelerde uyguladığı yaygın bir iş dizaynı yaklaşımıdır. Rotasyon, firmaların beşeri yapıyı, teknik süreçler ile uyumlaştırma çabasının ve kararlılığının bir sonucudur. Türkiye’de çoğunlukla yabancı sermaye ağırlıklı firmaların başarı sağladığı tekniğin, çalışan performansını arttırma amacına hizmet ettiğini söylemek mümkündür. Bu amaca ulaşabilmenin ilk koşulu, iş rotasyonu uygulamalarının öncelikle çalışan motivasyonunda beklenen etkiyi yaratmasını temin etmektir. Bu açıdan rotasyon, monotonluğu azaltma, çalışanı yöneticiliğe hazırlama, en yüksek verimi sağlayacak işi-pozisyonu tespit etme, sosyal iletişimi arttırma, bilgi-beceri seviyesini yükseltme fonksiyonları aracılığı ile sözkonusu motivasyonel etkiyi sağlayacaktır. Dolayısıyla bu makale, “iş rotasyonu uygulamaları, motivasyonu olumlu yönde etkilemektedir.” biçimindeki yerleşik kuramsal söylemi test etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, araştırma verileri iş rotasyonu uygulamalarının motivasyon üzerinde etkili olduğu sonucunu doğrulamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :