Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt içi girişimcilikte öz yeterlilik algısı ve kontrol odağının rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Turkish Military Academy Defense Sciences Institute1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, kişiliği niteleyen özelliklerden öz yeterlilik ve kontrol odağının örgüt içi girişimcilik süreçlerinde bir rolü olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada bilişim sektöründe görev yapan toplam 211 çalışandan veri toplanmıştır. Örgüt İçi Girişimcilik Ölçeği, Öz Yeterlilik Ölçeği ve Kontrol Odağı Ölçeğinin kullanıldığı araştırmada yapısal bir model test edilmiştir. Sonuçta kontrol odağının, iç girişimciliğin bileşenleri konumunda olan yenilikçilik (β=-0,12, p<0,01), risk alma (β=-0,11, p<0,01) ve bireysel ağları genişletme (β=-0,10, p<0,01) boyutlarıyla ters yönlü ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öz yeterlilik inancının ise, yenilikçilik (β=0,25, p<0,01), risk alma (β=0,17, p<0,01), proaktiflik (β=0,22, p<0,01), özerklik (β=0,19, p<0,01) ve bireysel ağları genişletme (β=0,16, p<0,01) ile aynı yönlü ilişki içinde olduğu görülmüştür. Elde edilen ilişkiler, iç girişimcilik süreçlerinin başarısında iç kontrol odaklı ve öz yeterliliği yüksek kişilerin önemini ortaya çıkarmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to discover the role of the self efficacy and locus of control on the process of intrapreneurship. The data were collected from 211 employees working in the information sector with using the Intrepreneurship Scale, Self-efficacy Scale and Locus of Control Scale. The results of the structural model showed that there are negative relationship between locus of control and the innovativeness (β=-0,12, p<0,01), risk taking (β=-0,11, p<0,01) and expanding network (β=-0,10, p<0,01) as the dimensions of the intrapreneurship. Moreover it was revealed that there are positive relations between the self efficacy and the innovativeness (β=0,25, p<0,01), proactivity (β=0,22, p<0,01), risk taking (β=0,17, p<0,01), autonomy (β=0,19, p<0,01) and expanding network (β=0,16, p<0,01). Ultimately, these findings determined the important roles of the people in high self-efficacy and internal locus of control on the success of the intrapreneurship processes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :