Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Bilimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Departmanlar arası ortaklaşa rekabet stratejisinin inovasyon ve inovasyonun algılanan işletme performansı üzerindeki etkisi: bir kamu bankasında uygulama

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi1, DHB Bank (Nederland) N.V.2, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi3
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Türk bankacılık sektörü, ülkemizin en rekabetçi sektörlerinin başında gelmektedir. 2001 yılında yaşanan finansal kriz sonrasında birçok banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmiş ve krizin ülke ekonomisine faturası yaklaşık 50 milyar dolar olmuştur. Kriz sonrası yapılan regülasyonlar ve ekonomik iyileşme neticesinde faiz oranlarındaki düşüş, bankalar arasındaki rekabeti artırmış ve bankalar müşterilerine en iyi ürün ve hizmetleri sunmak konusunda çeşitli çözümler üretmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla inovasyon, bankaların son dönemde finansal performanslarını artıran önemli unsurlardan birisi haline gelmiştir.

Bu çalışmada işletme içi ortaklaşa rekabet uygulamasının inovasyon ve inovasyonun da algılanan işletme performansı üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, bankaların bölümleri arasında bilgi paylaşımı ve ortak değerleri geliştirmeyi amaçlayan bir işbirliğine ek olarak belli bir seviyede rekabet de uygulanabilirse, bir başka deyişle ortaklaşa rekabet stratejisi hayata geçirilebilirse, bankada inovasyonun ve algılanan finansal performansının artacağını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Turkish banking sector is the leading competitive sector in our country. Many banks have been transferred to the Savings Deposit Insurance Fund (SDIF) after the financial crisis in 2001 and the cost of the crisis for Turkish economy has been amounted about 50 billion USD. The legal regulations after the crisis and decline in interest rates due to the economic recovery have been increased competition among banks and the banks have been tried to produce various solutions to provide best products and services for their costumers. Thus, in the recent years innovation has become one of the important elements that improve the performance of banks.

The effect of intra-firm coopetition on innovation and the effect of innovation on the perceived financial performance are measured in this study. The results of the research showed that innovation and the financial performance of the banks are increased if the banks can apply coopetition which is the simultaneous competition between departments and cooperation which aims knowledge sharing and improving the common values.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :