Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Bilimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analyzing the working capital structure and profitability of supermarket chains: an evidence from istanbul stock exchange trade index

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü1, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslar Arası Ticaret Bölümü2
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to find out if any relationship exists between the selected financial ratios of the firm groups traded in Istanbul Stock Exchange Trade Index (BIST XTCRT) by regression and t-test analyses. Regression analysis shows that Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA) have relationships with both Current Ratio and Inventory Turnover Ratio. Additionally; a relation is observed between Return on Sales (ROS) and Inventory Turnover Ratio besides another relation exists between Gross Margin Return on Inventory (GMROI) and Inventory Turnover Ratio for the group of companies of supermarket chains. T-test analysis indicates that Current Ratios, Inventory Turnover Ratios, Receivables Turnover Ratios and GMROI differ from supermarket chains and other trade firms groups listed in BIST XTCRT significantly.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Borsa İstanbul Ticaret Endeksi’ne (BIST XTCRT) kote firma gruplarının seçilmiş finansal oranlarının arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını regresyon ve t-testi analizleri vasıtasıyla bulmayı amaçlamaktadır. Regresyon analizine göre Özkaynak Karlılığı ile Toplam Varlık Karlılığının hem Cari Oran hem de Stok Devir Hızı ile ilişkisi mevcuttur. Buna ilaveten süpermarket zinciri işletmeler grubu için Satış Karlılığı ile Stok Devir Hızı arasında ayrıca Brüt Stok Karlılığı ile Stok Devir Hızı arasında ilişki bulunmuştur. T-testi analizine göre Borsa İstanbul Ticaret Endeksi’ne kote süpermarket zinciri ve diğer firma grupları için Cari Oran, Stok Devir Hızı, Alacak Devir Hızı ve Brüt Stok Karlılığı oranları anlamlı oranda farklılık arz etmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :