Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Bilimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademisyenlerde tükenmişliğin kopenhag tükenmişlik envanteri (cbi) ile ölçülmesi: bir devlet üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü1, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Kopenhag Tükenmişlik Envanteri kullanılarak, bir devlet üniversitesinde görev yapan 119 akademisyenin tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve tükenmişlik düzeylerinin belirli demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı sorusuna yanıt aramak amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerinin çalışılan temel bilim alanı ve sahip olunan akademik unvana göre anlamlı bir farklılık göstermediği; idari görev, ders yükü ve ikinci öğretimde görev alma gibi değişkenlere göre ise farklılaştığı saptanmıştır. Çalışmanın bazı kısıtları olduğu belirtilmiş ve akademisyenlere bireysel ve örgütsel düzeyde tükenmişlikle mücadele etmeyi kolaylaştırıcıöneriler sunulmuştur. Ayrıca gelecekteki araştırmacıları yönlendirme bakımından bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study it is aimed to measure burnout levels of 119 academicians working in a state university via Copenhagen Burnout Inventory (CBI). Yet another aim is to determine if the burnout levels of academicians differ from each other to certain demographic variables. Acording to findings; burnout levels of academicians vary depending on administrative tasks, course load and having course in evening class. But field of study and academic title have no significant effect on burnout levels. It is indicated that the study had some limitations and some suggestions made to academicians about coping with burnout at individual and organizational level. In conclusion some guiding suggestions have been made for future researchers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :