Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ziyaretçilerin gözüyle eskişehir turizminin gelişmesini etkileyen sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
252
DOI :
Özet Türkçe :

Eskişehir turistik ürün olarak pazarlanacak çeşitli doğal, tarihi, kültürel kaynaklara sahip olmasına ve şehrin kolay ulaşılabilirliğine rağmen istenilen düzeyde yerli ve yabancı turist ağırlayamamaktadır. Şehir turizmi kapsamında öncü bir konumda olmak isteyen Eskişehir'de yaşanan sorunların ortaya konulması, yetkililer tarafından sorunların çözümünü sağlayacak ve turizm gelirlerini artıracak önemli bir potansiyelin daha etkin yönetilmesi sağlanabilecektir. Bu sorundan yola çıkarak, araştırmada Eskişehir'de turizmin gelişim sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak Eskişehir'e gelen ziyaretçilere konu ile ilgili anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan ziyaretçilere göre Eskişehir'de turizmin gelişmesine etki eden en önemli sorunlar alt ve üstyapı ile ürün çeşitlendirme konularında ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların dışında tanıtım, tutum ve hizmet kalitesi konularında da sorunların olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmada ziyaretçilerin demografik özelliklerine göre sorunları algılamaları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Eskişehir is not attracting the desired number of local or international tourists despite the fact that it has various natural, historical and cultural assets to be marketed and that it is easily accessible. Pointing out the problems of Eskişehir, a city that is wanted to be a pioneer in terms of city tourism will lead to the solutions to those problems by authorities, and to the better management of a resource that will raise tourism income. Starting from this problem, we aim to determine the problems with development of Eskişehir tourism, and provide suggestions for their solutions with this study. To that end, we applied a survey to the visitors that came to Eskişehir related to the topic. The results indicate that the most important problems that affect the development of tourism in Eskişehir are related to infrastructure, superstructure and the variation of offered products according to the visitors. Apart from these, there are problems with promotion, attitude and service quality. Also, significant differences between different demographic groups in perceiving the problems have been detected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :