Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükseköğretimde tky’nin “üst yönetimin liderliği ilkesine” akademik personelin bakışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi1
Görüntülenme :
241
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde rekabet koşullarının ağırlaşmasından dolayı kalite ve kalite anlayışının uygulanmasının önemi tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de önemini hissettirmektedir. Eğitim sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan, bilimin ve gelişmenin merkezi olan yükseköğretim kurumlarında kalite anlayışının yerleşmesinin ve toplam kalite yönetimi uygulamalarının önemi bir kat daha artmaktadır. Bu araştırmada toplam kalite yönetimin dört temel ilkesinden (müşteri odaklılık, tam katılım, sürekli gelişme ve üst yönetimin liderliği) üst yönetimin liderliği ilkesine yönelik uygulamalara akademik personelin bakışı incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Ankara’da bulunan bir üniversitenin öğretim elemanları üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada TKY de üst yönetimin liderliğine ilişkin görüşleri belirlemeye yönelik 5 yargı içeren anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler t-testi ve ANOVA testleri kullanılarak test edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda üst yönetimin liderliği ilkesine bakışın akademik unvanlara ve fakültelere göre farklılaştığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The importance of the application of quality concept is increasing in education sector like other competitive sectors. Because of universities are the central of science and development. The importance of the application of the quality concept is increasing much more than other sectors. The aim of this study is to search opinions of academic staffs about application of leadership of top management which is one of the four basic rules of the total quality management. In this scope, this study was prepared to investigate the application of the principle of leadership of the top management of total quality management in a university in Ankara. According to the result of study the significant differences were found between the views of academic staffs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :