Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uygulanan performans değerlendirme yöntemlerinin yöneticilerin ulaşmak istedikleri amaca etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Değişen yönetim anlayışı içerisinde işletmeler ve işgörenler sürekli olarak kendilerini geliştirme ihtiyacı duymaktadır. Bu gelişim çerçevesinde performans değerlendirme faaliyetleri işletmeler için vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Performans değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler işgörenin gelişimine ışık tutmakta ve yaşanan rekabet ortamında işletmelerin ayakta kalabilmelerini sağlamaktadır. Araştırmada uygulanan performans değerlendirme yöntemlerinin, yöneticilerin ulaşmak istedikleri amaca etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Muğla’da faaliyet gösteren toplam 182 adet turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 2184 yönetici oluşturmuştur. Örneklem çapını ise 578 yönetici oluşturmuştur. Araştırma sonucunda; uygulanan performans değerlendirme yönteminin yöneticilerin ulaşmak istedikleri amaç üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 360 derece performans değerlendirme yöntemini uygulayan yöneticilerin performans değerlendirme faaliyetleri ile ulaşmak istedikleri amacın “Eğitim ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi”, geleneksel performans değerlendirme yöntemini uygulayan yöneticilerin ulaşmak istedikleri amacın “Varolan performansın geliştirilmesi” olduğu tesbit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Within the changing management concept, employees and employers have the constant feeling of keeping up with the changing environment. In this regard, performance evaluation activities are regarded as an indispensable element. Data obtained from the results of the performance evaluation activities, shed light on the development of the employees and enable the enterprises to stand in the fierce competitive environment. This study sets out to find out the effect of the applied performance methods on the objective of the managers. The population of the study comprises 182 hotel enterprises with five stars operating in Antalya, İzmir and Muğla with 2184 managers. Sample population was comprised of 578 managers. The results of the study suggest that the effect of the applied performance methods on the objective of the managers counts. The objective of the managers applying 360-degree performance evaluation method is found to be “finding out the training and development needs”, while the objective of the managers applying conventional performance evaluation methods is found to be “enhancing the existing performance”. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :