Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin bilinirliği yüksek markalı ürünlere yönelik bilgi, tutum ve davranışları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde marka, pazarlama yazınında önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketicilerin eğitim seviyelerinin yükselmesi ile birlikte mal ve hizmetlere yönelik tutumları da daha duyarlı hale gelmiştir. Birçok marka için ise gençler asıl kitle konumundadır. Bu noktada gençlerin markalara yönelik tutum, bilgi ve davranışlarının belirlenmesi önemlilik arz etmektedir. Bu önemden hareketle, Gazi Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesinde öğrenim gören 384 lisans öğrencinin bilinirliği yüksek markalı ürünlere yönelik bilgi, tutum ve davranışları ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerinin bilinirliği yüksek markalı ürünleri tercih ettiği görülmüştür. Buna göre öğrenciler tarafından bilinirliği yüksek markalı ürünleri çoğunlukla güvenilir, tüketiciye korunma imkânı sağlayan, raflarda kolay bulunan ve promosyonları fazla bulunan ürünler olarak değerlendirilmektedir. Ancak her yerde fiyatının aynı olmadığını düşünmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nowadays branding, marketing literature appears to be an important concept. Consumers' attitudes towards goods and services together with increased levels of education also have become more sensitive. Many of the young people are the actual mass for the brand. At this point, young people's attitudes towards brands and information are important to determine the behavior. Heading from this importance, it was tried to measure knowledge, attitude and behavior of high brand awareness for products among 384 students who are learning in Gölbaşı Campus of Gazi University. As a result of this research it was found that the joining students preferred the high brand awareness products. Accordingly, high brand awareness products are seen by students, as mostly reliable products, which provides possibility of protection to consumers that can be easily found on the shelves and have more promotions but they are thinking that their prices are not the same everywhere.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :