Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kültür turizminin ürün yapısı ve somut kültür varlıklarına dayalı ürün farklılaştırma ihtiyacı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye turizm yolculuğuna kültür turizmi ile başlamasına rağmen, 1980’li yıllardan sonra deniz, kum, güneş üçlüsüne dayalı ve gezi-eğlence amaçlı bir turizm anlayışı gelişmiştir. Hali hazırda Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin yarıdan fazlası bu amaçla Türkiye’ye gelmektedir. Türkiye’nin kültürel zenginliği göz önüne alınarak, turizmi çeşitlendirme amaçlı olarak sıkça dile getirilen kültür turizmi ise, yabancı turist geliş amaçları içinde yaklaşık %6 gibi düşük bir orana sahiptir. Diğer taraftan bu oran yıllar itibarıyla düşme eğilimi de göstermektedir. İkincil veri kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkiye’nin kültür turizmi gelişiminin önündeki bazı sorun başlıkları tespit edilip tartışılmıştır. Bunlardan birincisi her şey dahil konaklama tercihi, ikincisi ise bu çalışmanın odağı olan kültür turizmindeki ürünün yapısı ile ilgilidir. Elde edilen sonuca göre, Türkiye’nin kültür turizmi ürününün ağırlıklı olarak somut kültür varlıklarına dayalı olduğu, ancak bu ürünün hem coğrafi, hem de tarihi dönem bazında bir yığılma gösterdiği, ayrıca mevcut ürün karakterinin uzunca bir süredir değişmeden sunulduğu ve bazı rekabet dezavantajı olduğu tespit edilmiştir. Böylece somut kültüre dayalı ürün için bir ürün farklılaştırması gerektiği ortaya konmuştur. Bu bağlamda, ürün geliştiricileri için kültür turizminde ürün farklılaştırma fırsatı sunan seçenekler de önerilmiştir.

Özet İngilizce :

Although Turkey has started its tourism journey with cultural tourism, after 1980’s sea, sand, sun based and entertainment dominant torism approach has developed. Nowadays, more than half of the foreign tourists come to Turkey for the above purpose. Keeping in mind the cultural assets of Turkey, cultural tourism is often pronounced to be the best candidate to diversify the tourism, but only 6% of the overall foreign tourists visit Turkey for cultural purposes. On the other hand, this ratio has a tendency to decrease year by year. In this paper which has been generated using secondary data, the problems faced in the progress of cultural tourism in Turkey has been identified and discussed. First problem is idenfied being the all-inclusive type accommodation, and the latter one is identified as being the body of the product in cultural tourism which is taken as the focus of this study. According to the results, Turkey’s cultural tourism product is especially based on tangible cultural assets, but this product shows strong dependancy on both geographical and some particular historical periods. In addition, it is identified that existing character of the products has not been changed for a long time and as a result has disadvantages in competitiveness. Thus it has been shown that, differentation is needed in tangible culture based product. In this context, some alternatives for product differentiation oppotunities for product developers are also advised.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :