Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizmde doçentlik unvanı: kapalı kariyer yolu ve etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırgızistan Türkiye Manas University1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm, en yüksek akademik dereceye sahip olmasına rağmen, istisnai olarak doçentlik akademik kariyer unvanından yoksundur. Kariyer yolundaki bu tıkanma, akademisyenlerin turizm bilgisi üretimi ve buna bağlı olarak turizmin disipliner gelişimi üzerinde birtakım etkilere sahiptir. Akademik kariyer yolundaki söz konusu bu tıkanıklık, aynı zamanda turizm akademisyenlerini ekonomik, psiko-sosyal ve yönetsel olarak da etkilemektedir. Araştırmanın birincil verileri, 207 turizm akademisyenine gönderilen anket formları ile elde edilmiştir. Sonuçlara göre, doçentlik kariyer unvan boşluğu, akademisyenlerin çalışma odağını turizmin dışına itmekte, bunun bir yansıması olarak da üretilen akademik turizm bilgisinin nitelik ve niceliği olumsuz etkilenmektedir. Bu durum aynı zamanda turizmin ayrı bir disiplin olarak gelişimini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu etkiler nedeniyle turizm akademisyenlerinin büyük çoğunluğu, turizmde doçentlik akademik kariyer unvanının olması gerektiğini düşünmektedirler. Diğer yandan akademik kariyer unvanındaki mevcut durum ve bunun sonuçları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun turizm alanı ile ilgili politikalarıyla da zıt bir görünüm sergilemektedir.

Özet İngilizce :

As an exception, there is no Associate Professor career title in tourism field in Turkey although there is highest academic degree (doctoral) programme. The blockage on the tourism academic carreer path have some effects on production of tourism academic knowledge and disciplinar evolution of tourism. This situation also affects the tourism academicians economically, pyscho-socially and managerial. The primary data collected with 207 questionnaire forms which were send to tourism academicians. The results point that the absence of Associate Professor career title on tourism has pushed the academicians’ interests to outside of the tourism field. As a reflection of this, produced academic tourism knowledge has been affected negatively in means of both quality and quantity. This absence of the academic career title in tourism can also affect the disciplinar evolution of the tourism. According to most of the tourism academicians, there must be Associate Professor title on tourism. On the other hand, this situation and its outcomes also displays contrast on tourism education policy of the Turkey Higher Education Committee.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :