Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The relationship between managerial ethics perception and professional burnout levels of employee: a comparative study of five-star hotels’ employees between turkey and italy

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to determine the perceptions of the employees in fivestar hotels their regarding managerial ethics and professional burnout levels and also to present the relationship between managerial ethics and professional burnout level. Survey method was used as data collection instrument. A total of 385 questionnaires were implemented on employees working in five-star hotels operating in Istanbul, Turkey and Palermo, Italy. Independent Samples t Test was used for the comparison of data obtained from each country. Furthermore, the relationship between managerial ethics and professional burnout was described through correlation and regression analyses, as a result meaningful correlations between the variables (managerial ethics and professional burnout) are found.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, beş yıldızlı otel işletmleri çalışanlarının yönetsel etik algılamaları ile mesleki tükenmişlik düzeylerini belirleyerek aralarındaki ilişki düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmış olup, Türkiye’de (İstanbul) ve İtalya’da (Palermo) faaliyet gösteren otel işletmlerinde çalışan toplam 385 kişiye uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın amacına uygun olarak t testi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak çözümlenmiş olup, uygulanan korelasyon ve regrasyon analizi sonucu değişkenler (yönetsel etik ve mesleki tükenmişlik) arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :