Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tersane çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri algılama düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: yalova örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi1
Görüntülenme :
275
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde giderek önem kazanan gemi inşa sektörü, Türkiye için çok önemli bir ihracat ve istihdam potansiyeline sahiptir. Bu sektörde doğrudan yaklaşık 35 bin, dolaylı olarak ise 100 bine yakın işçi istihdam edilmektedir. Bu derece önemli olan ve aynı oranda da çalışma riski içeren böyle bir sektörde iş sağlığı ve güvenliği (İSİG) açısından gerekli faaliyetlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Öyle ki, Tuzla Tersanelerinde yaşanan ölümler, İSİG ile ilgili gereken hassasiyetin gösterilmemiş olmasındandır. Özellikle, iş kazalarını önleme noktasında gerekli eğitimlerin verilmemiş ve önlemlerin alınmamış olması, bu sektörde İSİG ile ilgili bir hassasiyet sorunu olduğunu göstermiştir. Bu düşüncenin aksine, İSİG eğitimleri verilmiş olsa bile bunların düzeyi ve işgörenler tarafından algılanış biçimi yeterli olmayabilir. Bu çerçevede, tersanelerde verilen İSİG eğitimlerinin ya da uygulamalarının çalışanlar açısından ne ölçüde algılandığı ve hayata geçirildiği ele alınmalıdır. Bu çalışmada da, Yalova Tersanelerinde yapılacak bir araştırma ile işgörenlerin İSİG ile ilgili bilgi düzeyleri, eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve faaliyetleri yeterli bulup bulmadıkları ortaya konmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Shipbuilding sector, which has an important employment and export potential, is getting importance in Turkey. In this sector, the number of employees who work directly is 35.000 and the numbers of employees who work indirectly 100.000 are employed. The sector requires obligations and necessary activities in terms of vocational health and security since it includes working risks and has an increasing importance. Because of the lack of the vocational health and security measures, it has been seen many deaths and accidents in Tuzla Shipyards. Especially, the lack of trainings and measures to prevent to the industrial accident is an indication that there is a perception problem towards vocational health and security. Contrary to this, though it is taught on vocational health and security, the perceptions of the workers may not be enough. In this mean, it needs to be studied what to extend and how the workers perceive and apply the vocational health and security trainings or applications, which are taught at the shipyards, in workplace. In this paper, it is going to be studied the knowledge level of the workers related to the vocational health and security, determined training needs and if they satisfied with the trainings and measures by a survey in the Yalova shipyards.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :