Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde maliyet kontrolünün rekabet üstünlüğüne etkisi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1, Adnan Menderes Üniversitesi2
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, Marmaris’te faaliyet gösteren otel işletmelerinde maliyet kontrolü ile sağlanabilecek rekabet üstünlüğü arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, otel işletmelerinde muhasebe bölümlerinde çalışanlara anket çalışması yapılmış olup, elde edilen veriler incelenmiştir. Verilerin analizinde Ki- Kare, Frekans tablosu ve t-testi analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre otellerin yıldız sayıları arttıkça kullandıkları yiyecek-içecek maliyet ve işçilik maliyet kontrol yöntemlerinin farklılaştığı göze çarpmaktadır. Ayrıca 2 ve 3 yıldızlı otel işletmelerinin çoğunun maliyet kontrolüne çok fazla önem vermemesi, maliyetlerini diğer işletmelerle karşılaştırmaması vb. nedenlerle rekabet edemedikleri anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

The ultimate purpose of this study is to associate the cost control and the competitive advantage at the hotel enterprises of Marmaris. In accordance with this purpose, the employees of the accounting departments have been conducted a survey and the results have been analysed. Chi-square, frequency table and t-test analysis are used at the analysis of data. The result of this study shows that when the number of hotel’s stars owned increased, used food and beverage and labor cost control methods seem to differ. And that most of the 2 and 3-star hotels could not compete because of they do not give too much emphasis on cost control, compare their costs with other businesses etc.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :