Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanlarının stresle başa çıkma davranışlarının bazı değişkenlere göre belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemli bir parçası olan öğretim elemanları yaşadıkları olaylar karşısında stresle karşı karşıya kalmakta ve bunun sonucunda farklı tutumlar geliştirerek farklı stresle başa çıkma davranışları sergilemektedirler. Araştırmada öğretim elemanlarının stresle başa çıkma davranışları bazı değişkenlere göre belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın uygulama alanını Gazi Üniversitesi’nde çalışan toplam 3578 öğretim elemanı oluşturmuştur. Örneklem çapını ise 350 öğretim elemanı oluşturmuştur. Araştırma sonucunda; stresle başa çıkma davranışlarından Aktif Planlama boyutunun öğretim elemanlarının yaşı, unvanı ve hizmet süresi; Dış Yardım Arama ve Kaçma-Soyutlanma (Duygusal-Eylemsel) boyutlarının öğretim elemanlarının yaşı, geliri, ünvanı ve hizmet süresi; Kabul-Bilişsel Yeniden Yapılanma boyutunun öğretim elemanlarının cinsiyeti ve ünvan itibariyle istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Lecturers who are one of the important part of education are under stress of and as a result of this they have different attitudes towards overcoming stres. The study made an attempt to determine the attitudes of lecturers towards overcoming the stress. The population of the study is a total of 3578 lecturer working at Gazi University. The sample diameter of the study consists of 350 lecturers. The study concluded that seeking for active planning dimension of the attitudes towards overcoming the stress displayed statistically meaningful difference depending on age, tittle and time of working; external-help and escape-abstraction (sensual-action) deimensions age, income, tittle and time of working; acceptance-cognitive and rebuild dimension gender and tittle.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :