Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenci memnuniyetine yönelik ankara’daki bir meslek yüksekokulunda araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim kuruluşları da, diğer hizmet işletmeleri gibi tüketici (öğrenci) istek ve ihtiyaçlarına önem vermek ihtiyacı hissetmektedirler. Özellikle mesleki eğitim hizmeti ele alındığında, eğitim hizmetlerinin belirleyici özellikleri ve hizmet kalitesi konularının öğrenci memnuniyeti kapsamında önem kazandığı düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında gerçekleştirilen araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin memnuniyetlerini ölçebilmek amacıyla bir ölçek oluşturulmuştur. Oluşturulan Öğrenci Memnuniyeti Ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda da; okuldan memnuniyet, üniversiteden memnuniyet, kişisel gelişimden memnuniyet ve mesleki eğitimden memnuniyet olmak üzere dört boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Söz konusu ölçekten anlamlı ve yararlı birtakım sonuçlar çıkarabilmek ve eğitim literatürüne katkı sağlayabilmek amacıyla, öncelikle ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik boyutları dikkate alınmış, ifadelere yönelik aritmetik ortalamalar da incelenmiştir. Öğrencilerin cinsiyet ve program grup ortalamaları ile memnuniyet boyutları arasında, anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla t-testi ve varyans analizi uygulanmıştır. Bu testler sonucunda cinsiyet ve program grupları arasında, memnuniyet boyutları kapsamında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Educational organizations, like other firms, take into account some implications in order to be able to satisfy the needs and wants of their consumers (students). Especially in vocational education, characteristics of services and service quality subjects gain more importance. In light of this information, this study aims to measure satisfaction of vocational school students by using a scale. The result of the exploratory factor analysis on Student Satisfaction Questionnaire indicates four dimensions. These are satisfaction from school, satisfaction from university, satisfaction from personal development, and satisfaction from vocational education. The reliability and validity dimensions of the scale were taken into consideration, so as to be capable of obtaining reasonable results and making contribution to literature, and arithmetic means are also investigated. Moreover in this study, independent t-test and analysis of variance tests were used to investigate differences among types of satisfaction dimensions in terms of respondents' gender and educational programs. The results demonstrated several significant differences among types of satisfaction dimensions in terms of gender, and programs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :