Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mutfak personelinin hizmet içi eğitiminin örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Otel işletmelerinin kalbi olarak nitelendirilen mutfak, yiyecek üretimi için oluşturulmuş çalışma alanları ve bu alanlardaki araç-gereçleri ile birlikte fiziksel bir alanı ifade etmesinin ötesinde hiyerarşik bir düzen içerisinde sıralanmış ve bir örgüt yapısına bağlı olarak görev ve sorumlulukları ile yetkileri tanımlanmış mutfak personelini de içine alan bir bölüm şeklindedir. Otel işletmelerinde mutfak, yiyecekiçecek bölümü içerisinde yer almaktadır. Mutfağın amacı ise otel işletmesinin maliyet, kalite ve hijyen standartları içerisinde yiyecek üretimini gerçekleştirmektir. Personelin iş tatminini ve örgütsel bağlılığını etkileyen birçok etmenin yanında alacak olduğu eğitimler de çok önemlidir. Çünkü personelin yaptığı iş hakkında bilgi sahibi olması işinden zevk almasını sağlayacak, kendisine güvenini artıracak, işletmeye karşı olan bağlılığını pozitif yönde etkileyecektir. Bu çalışmanın amacı grup otel mutfak personelinin uygulanacak hizmet içi eğitimden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Uygulamalı alan araştırması tekniğine göre yapılmış olan bu çalışmada; ilk olarak yapılan anketle mutfak personelinin iş tatminlerini etkileyen etmenleri ve hizmet içi eğitim hakkındaki düşünceleri tespit edilmiş; daha sonra aynı personele yönelik bir hafta süreli bir eğitim uygulaması yapılmıştır. Ardından verilen eğitimin personelin iş tatminine etkisini ölçmek ve hizmet içi eğitimin amaca hizmet edip etmediğini tespit edebilmek için ikinci bir anket çalışması da yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The kitchen which is qualified as the hearth of hotels is a department includes kitchen staff whose responsibilities, authority and duties are identified related to an organizational structure and in a hierarchy instead of being merely a physical space with equipment and working areas that are built for food production. The aim of kitchen is to realize food production in the limits of cost, quality and hygiene standards of hotel. Beside many factors which affect job satisfaction and organizational loyalty the training which is going to be received is also important. As knowing the job increases the job satisfaction and self confidence and it also affects the organizational loyalty in a positive way. This study aims that grups hotel, how does in-service training affect kitchen personnel. In this study applied filed technique used in and firstly searched the factors affect job satisfaction and thoughts about in-service training then applied an one-week training to the same personnel. A different survey performed order to measure the affect to job satisfaction of personnel who was in training and to determine is the in-service training suitable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :