Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mutfak dalı öğrencilerinin mesleki yeterliklerinin değerlendirilmesi: otelcilik ve turizm meslek lisesi öğrencilerine yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Narlıdere Halk Eğitimi Merkezi2
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada yaşanan küreselleşme eğilimleri, turizm eğitiminin yapısını etkilemektedir. Artan rekabet koşulları, turizmde hizmet kalitesini ön plana çıkarmaktadır. Turizm sektöründe sunulan hizmet kalitesinin en önemli unsurlarından biri; sektördeki işgücünün teorik ve pratik yeterliğidir. Diğer yandan mutfak eğitimi, turizm eğitimi kapsamında önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği'nin desteğiyle modüler eğitime geçilmiş ve mutfak eğitimi, ulusal aşçılık meslek standardına göre verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, ulusal aşçılık meslek standardı çerçevesinde, öğrencilerin mesleki yeterlik düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Türkiye genelinde Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören 1014 mutfak dalı son sınıf öğrencisine anket uygulanarak, öğrencilerin teorik ve pratik yeterlik düzeyleri analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin gerek teorik, gerekse pratik yeterliklere ilişkin kendilerini en yeterli buldukları konular; kişisel bakım yapma, işe hazırlık yapma, makarna çeşitleri hazırlama ve hijyen kurallarını uygulama konularında yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin kendilerini en az yeterli buldukları konuların ise; besin gruplarının günlük porsiyon miktarlarını belirleme, uluslararası özel çorba çeşitleri hazırlama, Türk mutfağına özgü sakatat yemekleri pişirme, Türk mutfağına özgü hoşaflar hazırlama ve su ürünleri hazırlama konuları olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The trend of globalization affects the frame of tourism education. The rising competition conditions make the quality of tourism services more important. One of the most important elements of the quality of tourism services is the theorical and practical competence of labor. From the other point of view, cookery education has an important value in tourism education. Since the school year of 2005-2006, the moduler vocational education system has been followed and the cookery education has been given within the frame of National Cookery Vocational Qualification with the support of the EU in Türkiye. The objective of this study is to find out the theorical and practical competence levels of the cookery students within the frame of National Cookery Vocational Qualification. To serve this purpose, a questionnaire survey was conducted for 1014 cookery students of Hotels and Vocational High Schools in Türkiye and the theorical and practical competence levels of the students have been analyzed. According to the findings of the study, the students are more competenced on; "self care, self preparation for work, cooking kinds of pasta, cooking kinds of pilafs, preparing kinds of salads, preparing vegetable garnishes, cooking kinds of soups" subjects than the other subjects. From the other point of view, the students are less competenced on; "designating of daily portion quantities of food groups, cooking special kinds of international soups, cooking offal food particular to Turkish cuisine, preparing stewed fruit particular to Turkish cuisine and preparing seafood" than the other subjects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :