Yıl 2015, Cilt: 4 Sayı : 8 Sayfalar 96 - 107 2015-07-01
DETERMINATION OF THE SIGNALS OF 2009 GLOBAL FINACIALCRISIS THROUGH PAST ERA SOCIO-ECONOMIC INDICATORS BYMULTIDIMENSIONAL SCALING TECHNIQUE AND ANAPPLICATION
2009 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN SİNYALLERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ KULLANILARAK GEÇMİŞ DÖNEM SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERLE TESPİTİ VE BİR UYGULAMA
Özge EREN,Neyran ORHUNBİLGE
16 261

In this study, socio-economic structures are analyzed for European Union (EU) member and candidate countries using Multidimensioanl Scaling Method . It’s aimed to create a general approach of a large number of the indicators which are interacting with each other at multi-dimensional social and economic structure . Economic crisis in EU has started the years of 2009, but the serious consequences of it has been appeared during the period 2010 and 2011. In 2008, a year before the crisis ,the problems union signals have emerged. With the analysis of socio-economic indicators, It is found that quite apparent change among union countries that they was showing a homogeneous structure so long years
Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin sosyo-ekonomik göstergelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği kullanılarak analiz edildiği bu makalede, çok boyutlu olan sosyal ve ekonomik yapıda birbirleri ile etkileşim içindeki çok sayıda gösterge birlikte ele alınmıştır. Avrupa Birliği’nde özellikle 2009 yılında başlayan ancak ciddi sonuçlarının 2010 ve 2011 yıllarında ortaya çıktığı ekonomik krizin, krizden bir yıl önce yani 2008 yılında sinyallerini verip vermediğinin tespiti bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Üye ve aday ülkelerin sosyoekonomik göstergelerin analizi ile, uzun yıllar homojen bir yapı gösteren birlik ülkelerinin birbirlerinden uzaklaşarak dağınık bir yapı sergilemeleri çalışma ile oldukça net bir şekilde saptanmıştır

Anahtar Kelimeler

Theo Hıtırıs, “European Union Economics” Fifth Edition, Prentice Hall,2003 s. 63-64
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2015


Makalenin Yazarları
Özge EREN
Neyran ORHUNBİLGE