Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Motivasyon araçlarının değerlendirilmesi: ankara’da bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Başkent Üniversitesi2
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Ankara ilinde bir sağlık işletmesinde 123 büro işgöreni üzerinde Motivasyon Araçlarının Değerlendirilmesi Anketi uygulanarak gerçekleştirilen bu araştırmada; hangi motivasyon araçlarının işgörenler üzerinde daha etkili olabileceği incelenmiştir. Uygulanan faktör analizi sonucunda, üç faktörün motivasyon araçlarını betimlediği ortaya konulmuştur. Söz konusu ölçekten anlamlı ve yararlı birtakım sonuçlar çıkarabilmek ve sağlık literatürüne katkı sağlayabilmek amacıyla, öncelikle ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik boyutları dikkate alınmış, ifadelere yönelik yüzde ve aritmetik ortalamalar incelenmiştir. Daha sonra, büro işgörenlerinin demografik grup ortalamaları ile motivasyon araçları arasında, anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla t testi uygulanmıştır. Bu testler sonucunda, cinsiyet ve eğitim durumu grupları arasında, motivasyon araçları kapsamında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to examine which motivation factors are meaningful for employees who work in chosen health firm in Ankara. Thinking that theoretical and practical study would be useful; by making a short literature search over motivation topic primarily theoretical part of the study was finished. After that empirical investigation is conducted in this field. This study aims to identify types of motivation factors by using Evaluation of Motivation Factors Survey. This survey is conducted on 123 employees who work in a health company in Ankara. By using the survey, this study aims to identify which factors may be more affective on employees according to their evaluation. The results of the exploratory factor analysis indicate that, there are three types of motivation factors.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :