Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modüler öğretim sisteminin getirdiği uygulamaların değerlendirilmesi: anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
248
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı modüler öğretim sisteminin işlevlerinin tam olarak ortaya konabilmesi için yapılması gereken uygulamaların tam olarak yerine getirilip getirilmediğini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini oluşturan turizm meslek dersleri öğretmenlerinin sayısı, 2008–2009 eğitim-öğretim döneminde Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünden alınan istatistiklere göre 626’dır. Araştırma Mart – Haziran 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anket formu okul müdürlerine tüm okuldaki turizm meslek dersleri öğretmenlerine yaptırılmak üzere dağıtılmıştır. Anketlerden bir kısmı posta bir kısmı da mail yoluyla olmak üzere 243 tanesi geri dönmüş ve bu anketlerin tamamının kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlere yönelik olarak yapılan araştırmada daha sonra frekans analizi, t-testi ve ANOVA testi yapılmıştır. Araştırmada yapılan istatistiksel analizler idareci ve öğretmenlerin modüler öğretim programından memnun olma düzeyleri ve okullardaki fiziki donanımın yeterliliği ile programı değerlendirmeleri açısından önemli bir değişken olduğunu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The goal of this study is to determine whether the tasks to be done in order to ensure the full functionality of the modular teaching system are completed. According to statistics obtained from General Directorate of Trade and Tourism Education in 2008–2009 academic year, the size of the universe of the study is 626. The study was conducted between March and June 2009. 243 responses were returned in mail and via e-mail, and it was discovered that all of these responses were valid. Frequency analysis, t-test and ANOVA test were applied to the study regarding the teachers. Statistical analyses reveal that the level of satisfaction of the administrators and teachers, and the sufficiency of the facilities are significant factors for evaluation of the program.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :