Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde bilgi yönetimi: altyapı, uygulama ve karşılaşılan engeller

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdaş işletmeler, -varlıklarını devam ettirebilmek, sürdürülebilir farklılaşmış üstünlük sağlayarak rekabet avantajlarını uzun vadeli kılabilmek için- bilgiyi etkin ve sistematik bir şekilde yönetmek durumundadırlar. Küreselleşmeyle birlikte bilgi ve teknolojilerindeki gelişmelerin tüm sektörlerde yol açtığı değişimler turizm sektöründe de izlenmektedir. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin bilgi yönetimi uygulamaları, bilgi yönetimi altyapıları ve uygulamada karşılaşılan engelleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamındaki işletmelerce bilgi teknolojilerinin faydalarının somut bir şekilde görüldüğü ve gerekli altyapının oluşturulduğu tespit edilmiştir. Fakat bilginin yönetilmesi konusunda; beşeri sermaye, örgütsel yapı ve örgüt kültürü boyutunda yetersizlikler saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Contemporary administrations have to manage their knowledge in an effective and systematic way so that they can maintain both their existence and their competition advantages with long term differentiated superiority. As a result of globalization, the effects of the development in information technology on all sectors can also be observed in tourism sector. In this study, the applications of accommodation establishments, their knowledge management background, and the obstacles met in practice are determined. The benefits of information technologies in enterprises involved in this study have been seen in a concrete way and the necessary infrastructure have been identified. But human capital, organizational structure and organizational culture were inadequacies about knowledge management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :