Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş koşullarının sağlık çalışanlarında yol açtığı stres üzerine sivas’ta bir araştırma

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

Stres, insan yaşamında hemen herkesin yaşayabileceği, çeşitli unsurlardan kaynaklanan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlık durumudur. Özellikle çalışan insanların yaşadığı iş koşullarındaki olumsuzluklar, stres kaynağı olabilmektedir. Araştırmada sağlık çalışanlarında, iş koşullarının strese yol açıp açmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca, iş koşullarının çalışanlar üzerindeki etkisinin çeşitli kriterlere (cinsiyet, yaş, çalışılan kurum, gelir düzeyi, medeni durum) göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada alan araştırması yöntemi kullanılmış olup, Sivas’taki özel ve kamu sağlık kurumlarında çalışan toplam 456 kişi üzerinde anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, iş koşullarının orta düzeyde bir strese neden olduğu, özel sağlık kurumlarında çalışanların kamuda çalışanlara nazaran daha az stresle karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Stress that almost everybody can experience in their lifetime is a state of discomfort which is caused by several components and which can influence the quality of life in a negative way. Especially the complications in the job conditions that are faced by the employees can be sources of stress. In this study, it is aimed to reveal whether the job conditions cause stress over health employees or not. It is also aimed to discover whether the effect of job conditions on employees alter depending on diverse criteria (gender, age, organization, income level, marital status). In this study, field survey method is used and a questionnaire is applied over a total of 456 people who work for private and public medical establishments in Sivas. As a result, it is revealed that job conditions cause a medium level stress and employees working for private medical establishments face less stress in comparison to the employees working for public establishments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :