Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet içi eğitim seminerlerinin profesyonel turist rehberlerinin turizm pazarlamasındaki rolüne etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Mustafa Kemal Üniversitesi2
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, zorunlu hizmet içi eğitim seminerlerinin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan davranışlarını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Anket, rehberlerin çeşitli özelliklerine göre tatmin düzeylerinde anlamlı farklılıklar olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, yapılandırılmamış görüşme (mülakat) ve katılımcı gözlem metotları da kullanılmıştır. Rehberlerin hizmet içi eğitim seminerlerden tatmin düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları, pazarlama ile ilgili seminerlere katılan ve katılmayan rehberlerin pazarlama fonksiyonu davranışlarında anlamı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Pazarlama ile ilgili seminerlerin rehberlerin pazarlama ile ilgili davranışlarını olumlu etkilediği görülmektedir.

Özet İngilizce :

This study has investigated that how the compulsory in-service training seminars have affected the attitudes composing marketing function of guides. Questionnaire has aimed to investigate that there are meaningful satisfaction level differences between or among the guides in respect to their various qualifications. Unstructured interview and participant observation methods have also been conducted. It has been seen that the satisfaction level of guides from in-service training seminars is quite low. The research findings show that there are meaningful differences between the attitudes of marketing function of guides who are not attended and attended to marketing related seminars. It has been seen that marketing related seminars have positive effects on guides' marketing related attitudes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :