Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastanelerde hizmet üretim maliyeti olarak stokların tms 2’ye göre muhasebeleştirilmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi hizmet kavramı soyut bir kavram olup, soyut oluşu hizmetlerin depolanmasını ve stoklanmasını engelleyerek, ilgili zaman diliminde kullanılmayan hizmetlerin daha sonraki bir zamanda kullanılmasını olanaksız kılmaktadır. İşte hastanelerde ortaya çıkan ve soyut bir kavram olan hizmetlerin yerine getirilmesi için katlanılan hizmet üretim maliyetlerinin stok olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği bir tartışma konusudur. Hastanelerde ortaya çıkan hizmet üretim maliyetlerinin stoklanması konusunda Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile Türkiye Muhasebe Standartları arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada, bu farklılıkları ortaya koymak amacıyla, hizmet stoklarına ilişkin olarak TMS 2’nin üzerinde durulmuş olup, bu standardın hastane işletmelerinde uygulanmasına yol gösterilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca İMKB’ye tabi tek hastane işletmesi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin finansal tablolarından yola çıkarak hastane işletmelerinde hizmet stoklarının muhasebeleştirilmesine ilişkin bir örnek verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, TMS 2’nin uygulanmasıyla beraber dönemsellik kavramına da uygunluk sağlanaraktan mevcut uygulamaya göre daha doğru sonuçlar verdiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

As known, service is an intangible concept. This prevents services to be stored and makes them impossible to be used in another time in the future. Thus, it is a matter of discussion to suppose the services (which occur in the hospitals as an intangible concept) as inventory. There are some differences between Turkish uniform accounting system and Turkish accounting standards in stockpiling the service producing costs in hospitals. In this study, especially Turkish Accounting Standard-2 Inventories is considered regarding service inventories in order to emphasise the differences and guiding to apply this standard towards hospitals is aimed. Furthermore, a sample is issued in booking the service inventories in hospitals by using financials of Acıbadem Health Services CO. as the unique hospital written in İstanbul Stock Exchange. At the end of the study, more truthful results has been inspected by applying Turkish Accounting Standard-2 instead of current application by compliying with the matching principle as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :