Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal kiralama ile ilgili vergi kanunlarındaki değişikliklerin sermaye bütçelemesi kararlarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
284
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi Usul Kanunu mükerrer 290. madde ile beraber finansal kiralama işlemlerinde vergi uygulamaları açısından bir takım farklılıklar ortaya çıkmıştır. Söz konusu değişiklikten önce vergi uygulamaları açısından finansal kiralama işleminde kira ödemelerinin tamamı kiracı işletme tarafından gider yazılabilmekte, diğer yandan kiracı işletme ilgili malın hukuki mülkiyeti kendine ait olmadığı için amortisman ayıramamakta idi. Kanun değişikliği ile beraber kiracı işletme ilgili varlığı aktifine almakta ve bunun üzerinden amortisman ayırmakta, diğer yandan kira ödemelerinin tamamı için gider yazamamakta, sadece ilgili döneme ait faiz ödemeleri için gider yazabilmektedir. Olağan olarak bu durum işletmelerin sermaye bütçelemesi kararlarını etkilemektedir. Bu durumun sermaye bütçeleme kararlarını ne yönde etkilediğinin araştırılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, Vergi Usul Kanunu değişiklikleri öncesi durum ile sonrası durumun sermaye bütçelemesi kararlarına etkisi, özsermayeye serbest nakit akımları yöntemi kullanılarak projenin net bugünkü değerini ne yönde etkilediği bir örnek proje yatırımı üzerinde ele alınmıştır.. Sonuçlara göre vergi kanunlarında meydana gelen değişiklik öncesi finansal kiralama yolu ile finansman sağlanarak yapılacak bir projenin net bugünkü değeri, değişiklik sonrasında daha düşük çıkabilmektedir.

Özet İngilizce :

With an amendment to the Tax Law in 2003 in Turkey, there have emerged some important tax implementations in financial leasing operations. Before the amendment, the whole financial leasing payment was regarded expense in terms of the leasing firm, on the other hand, the lease-holder was not able to allocate amortization since the property of the goods does not belong to the lease holder. Along with the amendment in the Tax Law, the lease-holder is now able to allocate amortization for the goods leased and not able to charge the goods leased as expense, only the interest fees are regarded as expense naturally, this affects the decision of the capital budgeting for the firms. The main objective of this study is to examine the extent to which this affects the capital budgeting decisions. In this paper, we examine the effect of before and after the amendment of the tax procedural law on the capital budgeting decisions, using the free cash flow to equity, to what extent this affect the net present value of the project with a sample investment project. The results obtained suggest that the net present value of a Project to be financed through financial leasing before the amendment to the tax laws might be lower after the amendment to the tax law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :