Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Altın arz ve talebinin yoğun olduğu piyasaların finans sektörü ile ilişkileri ve mevcut pazar yapısının sosyo-ekonomik açıdan analizi:şanlıurfa ve yöresinde ankete dayalı bir inceleme

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi1, Siirt Üniversitesi2
Görüntülenme :
237
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de altının en fazla alınıp satıldığı illerden biri Şanlıurfa’dır. Özellikle bazı özel günlerde İstanbul ve Ankara’dan sonra altının en fazla işlem gördüğü yer olması, bu ilde altının alım-satımının yapıldığı kuyumculuk sektörünün mercek altına alınmasını ve bu sayede altının bölge ekonomisine olan katkılarının yanı sıra diğer yönlerinin de incelenmesini zorunlu kılmıştır. Bu açıdan altının ve kuyumculuk sektörünün Şanlıurfa iline sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan etkilerinin kapsamlı biçimde araştırılması amacıyla tüm ili içeren kapsamlı bir anket çalışması yapılmış ve bu etkilerin yansımasının doğrudan olayın taraflarının ifadeleriyle aktarılması amaçlanmıştır. Böyle yoğun altın alım-satımının yapıldığı bölgede bir takım sorunların ortaya çıkmasının kaçınılmazlığı da göz önüne alınarak en fazla görülen sorunlar saptanmış ve bunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca bir yatırım aracı olan altının bölgede algılanma biçimi ve bölge ekonomisine olan katkıları gözlenmeye çalışılmıştır. Özellikle kredi kartının sektörde kötüye kullanımının bölgeye verdiği zarar saptanmaya ve soruna çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Yastık altı olarak ifade edilen ve ekonomiye doğrudan katkısı az sayılan altının Şanlıurfa ekonomisine kazandırılması durumunda sağlayabileceği yararlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the provinces where gold is purchased and sold mostly is Şanlıurfa. Especially trading of gold mostly in some special days following İstanbul and Ankara has made necessary that jewelry sector in this province where gold is purchased and sold is put under the scope and thereby examination of the contribution of gold to region economy as well as its other aspects. Within this scope a detailed questionnaire study to search gold and jewelry sector in Şanlıurfa in point of social, cultural and economical effects have been carried out and it has been aimed to explain these effects directly from explanations of parties of incident. Considering the inevitability of emergence of some problems in a region where such extensive sale and purchase is made, the problems seen mostly have been determined and proposals regarding the solution of these have been made. In addition it has also been aimed to observe perception manner of gold and its contribution to region economy as a investment vehicle in the region. Especially the damage of misleading of credit card in sector has been tried to determine and made solution recommendations to the problem. It has been pointed out on the benefits in case the gold called mattress and considered its effect to economy is little is gained to Şanlıurfa economy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :