GENDER ROLES and CHILD MARRIAGE in TURKEY
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE ÇOCUK GELİNLER
Elif KIRAN
10 261

Anahtar Kelimeler

ASPB. (2015). Türkiye’de Evlilik Tercihleri. Erişim: 5.10.2017, http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/t%C3%BCrkiyede%20evlilik%20tercihleri%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%202015.pdfBora, A. (2005). Kadınların sınıfı: ücretli ev emeği ve kadın öznelliğinin inşası. İstanbul: İletişim Yayınları.Butler, J. & Weed, E. (Ed.). (2011). The question of gender: John W. Scott’s critical feminism. Indiana: Indiana University Press.Connell, R. W. (1998). Toplumsal cinsiyet ve iktidar: toplum, kişi ve cinsel politika. (Çev. Cem Soydemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Çocuk Koruma Kanunu. (2005). T.C. Resmi Gazete, 25876, 15 Temmuz 2005. Erişim: 6.10.2017, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdfDökmen, Z. (2004). Toplumsal cinsiyet. İstanbul: Sistem Yayıncılık.Fine, C. (2012). The real science behind sex differences: delusions of gender. UK: Icon Books.Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.Girls Not Brides. Erişim: 3.11.2017, https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/HÜNEE. (2014). Türkiye nüfus ve sağlık araştırması 2013. Ankara: Hacettepe Üniversitesi NüfusEtütleri Enstitüsü. Erişim: 10.11.2017Lefebvre, H. (2016). Modern dünyada gündelik hayat. (Çev. Işın Gürbüz). İstanbul: Metis Yayınları.Scott, J. W. (1986). “Gender: A Useful Category of Historical Analysis”. The American Historical Review. 91(5), 1053-1075. Erişim: 6.10.2017, http://www.jstor.org/stable/1864376Slattery,M. (2010). Sosyolojide temel fikirler. (Haz.Ümit Tatlıcan-Gülhan Demiriz). İstanbul: Sentez Yayınları.
Birincil Dil
Konular Planlama ve Gelişim
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Bölüm AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Elif KIRAN