Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de sendikal örgütlenmenin güncel sorunları ve alternatif öneriler

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi - İİBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’nin, ekonomik, sosyal ve siyasal yapısında meydana gelen değişim, sanayi sektörü ağırlıklı istihdam gerçekleştirilemeden hizmet sektörü ağırlıklı istihdamın ön plana çıkması, teknolojik gelişmeler ve yeni yönetim sistemlerinin uygulanmaya başlanması gibi faktörler ile örgütsel yapı ve alışkanlıklardan  kaynaklanan nedenlerden dolayı sendikalar, üye sayılarının azaldığı, etkilerinin zayıfladığı bir süreci yaşamaktadırlar.

Yasal teminatlar altın­da, siyasi iktidar ve aydınların desteğiyle kurulan sendikalar, doğuş yıllarından itibaren bürokratik yapıları ve klasik gö­revleri temel almış, işçilerin beklentilerine yeterince cevap verememiştir.   Sendikalarda yaşanan üye kayıplarıyla birlikte örgütlenme, en çok tartışılan konular arasında yerini almış, son yıllarda örgütlenme stratejileri ve taktiklerine ilişkin tartışmalar yoğunlaşmıştır.

Türkiye’de sendika-işveren ilişkileri genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda genellikle klasik çatışmanın hakim olduğu tespitini yapmak mümkündür. Bu tür ilişkinin var olması taraflar arasındaki ilişkilerin güvensizlik zeminine oturmasına yol açmıştır.

Küresel şartlardan çok yerel şartların etkisi altında olan sendikaların örgütlenme sorunlarını çözmek için stratejik düşünmeye, örgütsel yapıları yeniden yapılandırmaya ve geleneksel davranış biçimlerinden vazgeçemeye ihtiyaç vardır.

Türkiye’de sendikal sorunların çok olması bir yönüyle olumsuzluk iken, bir yönüyle de itici güç olabilir. Bu şartlar altında önemli olan, sorunların altında ezilen bir örgütsel yapı yerine, çözüm getiren yapıları oluşturabilmektir

Özet İngilizce :

Due to the fact that the economical, social and political structure of Turkey have changed; that the employment of service sector has been prior not being realized the employment of industrial sector; that it has been started to apply technological developments and new management systems; and that the causes derived from the organizational structure and customs have come about, trade unions have been in the process that their number of members have  decreased and that their effects have  weakened .

The trade unions, established with the support of intelligentsia and political power under the legal guarentee, have taken the bureaucratic stuructures and the classical duties as fundamental missions and could not answer to the expactations of workers sufficently. The organization issue by means of which unions lose their members has been one of the most discussed subjects and in recent years the debates related to the organizational strategies and tactics have intensified.

İt is possible to argue that in general the classical conflict has a domination when the relationsip between union and employer in Turkey is subjected to a general evaluation. The precense of this kind of relationship has made way for lack of confidence in relations between sides.

In order to solve the organizational problems of unions affected by local conditions more than global ones, it is in need of strategical thinking, renewing the organizantial structures and ceasing from the way of traditional behaviours.

On the one hand, multiplicity of unional problems in Turkey is a negative situation. On the other hand, it can be a motive power. The important think under these circumstances is to form the organizational structures that give solution instead of that is crushed under the problems.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :