Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Trade unions as employers: the case of union experts in turkey

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Trade unions are not only the associations of workers for the purpose of improving the conditions of their working life, but are also one of the employers. As trade unions grew in size and complexity, the number of clerical staff, consultants and experts has been increasing. This article aims to describe a general profile of the union experts and examine the roles of trade unions as employers by focusing on working conditions, problems and unionisation trend of union experts and also the relationship between union experts and union executives in Turkey. In other words, the main objective of the paper is to discuss to what extent the unions which are continuous associations of wage earners for the purpose of improving the conditions of their working life, protect and improve their own employees' rights and interests by using both survey technique and in-depth interviews.

Özet İngilizce :

Sendikalar, çalışanların yalnızca çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan örgütler olarak değil, aynı zamanda işveren olarak da çalışma hayatının içinde yer almaktadır. Sendikaların ölçekleri büyüdükçe ve işlevleri karmaşıklaştıkça, istihdam ettikleri ofis çalışanlarının, danışmanların ve uzmanların sayısı da artmaktadır. Bu makale, sendika uzmanlarının çalışma koşulları, sorunları, sendikalaşma eğilimleri ve sendika yöneticileri ile olan ilişkileri üzerinde odaklanarak sendika uzmanlarının genel bir profilini çizmeyi ve sendikaların işveren rolünü değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle bu makalenin temel amacı, ücretli çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan sendikaların, kendi çalışanlarının hak ve çıkarlarını ne ölçüde koruduğunu, anket ve derinlemesine görüşme yöntemlerini kullanarak tartışmaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :