Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknolojik yayılma: web tabanlı muhasebe yazılımlarının benimsenmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Medeniyet Üniversitesi1, Gaziantep Üniversitesi2
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada yeniliklerin yayılması literatürü temelinde Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının (WTMY) serbest muhasebeci ve mali müşavirlik bürolarınca benimsenmesinde etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada potansiyel kullanıcıların yeniliğe ilişkin algılarının benimseme süreci üzerinde etkileri çözümlenmeye çalışılmıştır. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) çerçevesinde oluşturulan kavramsal modele göre hazırlanan anketin yüz yüze görüşme yolu ile doldurulmasıyla elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Ulaşılan bulgulara göre, birebir ilişki düzleminde algılanan kullanışlılık (AK) ve algılanan kullanım kolaylığı (AKK) ile tutum (TUTUM) ve davranışsal niyet (NİYET) arasında anlamlı pozitif ilişki olduğu ve bu iki değişkenin davranışsal niyet üzerine bir arada etkisinin incelenmesi sonunda, AK değişkeninin, AKK ile NİYET değişkenleri arasındaki ilişkiyi gölgelediği bulgulanmıştır.

Özet İngilizce :

On basis of diffusion of innovations, this research aims to investigate factors that affect the adoption of Web Based Accounting Software (WBAS) in Certified Public Accountant's officies. In this research, potential users' perceptions of innovations on the effects of adopting was studied. Research model was created within the framework of Technology Acceptance Model (TAM). Research data were collected through face-to-face survey method. The research findings show that significant correlations between research variables for example; Perceived Usefulness (PU) and Attitude (AT); PU and Behavioral Intention (INT); Perceived Ease of Use (PEU) and AT; PEU and INT. The finding of joint effects of PU and PEU on INT demonstrates that the positive effect of PEU on INT is moderated by PU.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :