Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otantik liderlik ölçeği: güvenirlik ve geçerlik çalışması

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu1
Görüntülenme :
625
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Walumbwa, Avolio, Gardner, Wensing ve Peterson (2008) tarafından geliştirilen Otantik Liderlik Ölçegi'ni (the Authentic Leadership Questionnaire-ALQ) Türkçe'ye uyarlamak, güvenirlik ve geçerliğini incelemektir. Araştırma, Ankara'da yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrenciler ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çeşitli kademelerindeki çalışanların yer aldığı üç farklı örneklem ile yürütülmüştür. Doğrulayıcı ve keşfedici faktör analizleri sonucunda, ölçeğin orijinal ölçekle benzer biçimde "ilişkilerde şeffaflık", "içselleştirilmiş ahlak anlayışı", "bilgiyi dengeli değerlendirme" ve "özfarkındalık" boyutlarından oluşan dört boyuttan meydana geldiği görülmüştür. Elde edilen bulgular Otantik Liderlik Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlamasından yeterli düzeyde olumlu sonuçlar elde edildiğini, bununla birlikte ölçeğin güvenirlik ve geçerlik değerlerinin de kabul edilebilir seviyelerde olduğunu destekleyen kanıtlar sunmaktadır.

Özet İngilizce :

This paper reports an adaptation of the Authentic Leadership Questionnaire (ALQ) which was developed by Walumbwa, Avalio, Gardner, Wensing and Peterson (2008 )into Turkish context, and an evaluation of its reliability and validity tests. The study sample consist of three different samples, the pilot study group was master and doctorate program students in Ankara. Second and third samples consist of employee groups with different status in a company at Tekirdağ-Çerkezköy. In the first phase, with a small sample, a pilot study was carried out to investigate the items validity. The factor structure of Turkish ALQ was explored again with sample two and sample three with using exploratory and confirmatory factor analyses. Findings support the four factor model as in original ALQ, dimensions are "self-awarenes", "balanced processing", "internalized moral perspective" and "relational transparency". Confirmatory factor analysis using second order factor model with sample two and three showed acceptable fit indices for the scale's contruct validity. Results suggest that the adaptation of ALQ in Turkish context is a reliable and valid scale for use with Turkish samples.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :