Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarında tükenmişlik sendromu üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
744
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik sendromu yaşayıp-yaşamadıklarını incelemek ve eğer yaşıyorlarsa bunun boyutunu araştırmaktır. Bunun için Kayseri ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin ölçümüne ve tükenmişliğin alt boyutlarında nedensellik ilişkilerinin yönünün tespitine ilişkin bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle ilk olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği hesaplanmış ve daha sonra nedensellik testi yapılmıştır. Bulgular, Kayseri ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarında tükenmişliğin olduğunu ve boyutlarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Nedensellik testi ise, tükenmişlik sendromunun alt boyutları olan duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu, aksine duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları ile kişisel başarı alt boyutu arasında nedensellik ilişkisi olmadığını göstermektedir

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate whether or not accounting employees face to burnout syndrome and to measure to what extend its degree if the face to the burnout syndrome.  To this end, we implement a survey to accounting employees in Kayseri in order to measure the burnout syndrome and to investigate the causal relationships among the sub-groups of the burnout syndrome. Based on the data obtained from the survey, we first calculate the Maslach Burnout Syndrome Scale and then conduct the causality test. Findings indicate that the accounting employees in Kayseri face to the burnout syndrome and that the degree of the burnout syndrome is at medium scale. The causality analysis implies that while there is bi-directional causality between emotional exhaustion and depersonalization, there is no causal linkage either between personal accomplishment and emotional exhaustion or between personal accomplishment and depersonalization.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :