OSMANLI DEVLETİNDE MEYDANA GELEN VERGİ İSYANLARI

Devletin egemenlik hakkını kullanarak, halktan ödeme gücüne göre aldığı gelir kaynağına vergi denir. Verginin tarihi ilk devletin kuruluşu kadar eskidir. Vergi, bazen toplumların tepkilerine yol açmış ve devletlerdeki isyanların temel nedenlerinin başını çekmiştir. Vergi ayaklanmaları, yönetimi elinde bulunduranların yetki sınırlarını kısıtlayan ayrıca padişahları tahtlarından eden sosyal olaylar olarak tarih sayfalarında yer almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana gelen vergi ayaklanmalarında binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca bu ayaklanmalar Osmanlı toplumu yapısını da olumsuz yönde etkilemiştir
Anahtar Kelimeler:

Vergi, İsyan, Tarih

TAX REBELLIONS IN OTTOMAN EMPIRE

Tax is the source of income that is received from the people according to the power of payment by using the sovereignty of the state. The history of the tax is as old as the establishment of the early states. Tax has sometimes led to societal reactions and has been the main cause of the revolts in the states. Tax rebellions have been included in the history pages as social events that restrict the limits of authority of those who are in possession of the administration as well as the throne of the sultans. Thousands of people have lost their lives in the tax rebellions that took place in the Ottoman Empire. Moreover, these revolts affected the structure of the Ottoman society in the negative direction
Keywords:

Tax, Rebellion, History