Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde algılanan örgütsel adaletin yenilikçi davranışa etkisinde kariyer memnuniyetinin aracılık etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin rekabet yarışında onlara önemli katkı sağlayan yenilikçi davranışların ortaya çıkmasında, çalışanların adalet algılarının etkisinin belirlenmesi ve bu etkide kariyer memnuniyetlerinin aracılık rolünün ortaya konulması bu araştırmanın sorunsalıdır. Antalya kent merkezinde faaliyet gösteren küçük ölçekli konaklama işletmelerinde çalışan 260 kişiden anket yöntemiyle toplanan verilerle gerçekleştirilen araştırma sonucunda, çalışanların adalet algılarının hem yenilikçi davranışlar hem de kariyer memnuniyetleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan hiyerarşik regrasyon analizleri sonucunda, kariyer memnuniyetinin dağıtım adaleti ile yenilikçi davranış arasında tam, diğer iki boyut (prosedür ve etkileşim) ile yenilikçi davranışlar arasında kısmi aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Defining the effect of the justice perceptions of the employees on the innovative behaviors making important contributions in the competitive rivalry of the businesses and determining the mediating role of the career satisfaction in this effect constitutes the basic core of this study. As a result of the data obtained by questionnaire conducted on 260 employees working in small-sized accommodation businesses established in the city center of Antalya, Turkey, it is determined that the justice perception of the employees has an effect on both their innovative behaviors and career satisfactions. In addition, as a consequence of the conducted hierarchical regression analyses, it is defined that the career satisfaction has a full mediating effect between the distributive justice and innovative behavior, and a partial mediating effect between the other two dimensions (procedural and interactional) and the innovative behaviors.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :